PORADENSKÉ CENTRUM NULOVÉHO DOMU s.r.o.
www.pcnd.cz
Motto: kvalitně, jednoduše a za normální cenu
úvodní stránka
napište nám
Vysvětlení pojmů nízkoenergetický, pasivní, nulový a aktivní dům Co je třeba vědět při návrhu a výstavbě nulových a pasivních budov Čím vybavit nulové a pasivní budovy – větrání, topení, atd. Kam zajít, zavolat, kdo mi poradí
Úvodní stránka
Telefon 724 293 911
Email info@stavodotace.cz

Koncepce nulového domu v našem pojetí


 • Dispoziční řešení respektuje orientaci obytného prostoru na jih, užitného na sever, obálka domu a podlahová plocha má co nejmenší poměr mezi sebou (ideální je tvar polokoule, v praxi 2 patra bez výklenků záhybů atp. tedy kompaktní tvar).
 • Dům je umístěn na vhodném pozemku a ideálně ochráněn před intenzivním větrem.
 • Omezí se ztráty tepla kvalitní izolací, špičkovým řešením tepelných mostů a perfektní vzduchotěsností obálky budovy.
 • Kvalitní výplně otvorů (okna, dveře) s orientací velká na jih, žádná na sever, vhodné umístění v obvodovém plášti (do oblasti izolantu).
 • Maximální zjednodušení všech technologických zařízení domu - zastáváme názor, že uživatel nemá být „otrokem“ technologií domu – tedy naším krédem je „technologie nepotřebovat!“, stejně, jako energie, ať už na vytápění domu, či jiné potřeby s bydlením spojené.
 • Jen nejúspornější spotřebiče a integrace jejich funkcí do co nejmenšího počtu.
 • Hospodaření s vodou – neplýtvat s vodou pitnou, využít její energii dodanou jí ohřevem, např. na předehřev rekuperace, dešťovou vodu využívat jako užitkovou (WC, pračka, zálivka, mytí auta, apod.) a nevypouštět ji do kanalizace – naopak ideálně zadržet ji na pozemku a přebytek likvidovat vsakem.
 • Biologické předčištění odpadních vod před jejich vypuštěním do kanalizace, nesplachovat tuky, čisticí prostředky soli apod. Pachy je možno eliminovat již v místě jejich vzniku a není kvůli nim třeba větrat nárazově celý dům.
 • NE! přepravě stovky kilometrů vzdálených surovin, které je možno nahradit alternativou z místních zdrojů. Prioritou by mělo být vždy hledání materiálové základny v nejbližším okolí samotné stavby.
 • Přizpůsobit rytmus života zdrojům přírody (v době, kdy se zdrojem energie mají stát fotovoltaické elektrárny, je nasnadě skladování takto získané energie pro její pozdější využití a nastavení spotřeby na dobu, kdy se energie vyrábí, například provozem spotřebičů jako je pračka, myčka, ohřev teplé vody apod., na dobu, kdy je energie vyráběna. Přizpůsobení světelných zdrojů účelům, ke kterým budou ve vašem životě sloužit již jejich promyšleným návrhem v době projektu.
 • Nepotřebovat je více, než hledat úspory při spotřebě?
 • Výsledkem je nezávislost na vnějších zdrojích, růstu cen energií, ekologické bydlení s nejnižším nákladem v čase (protože cena domu se skládá nejen z investic při výstavbě, ale také při užívání domu tj. platbách za energie, servisu, údržby a revizí nejrůznějších nadbytečných technologií a jejich případné obnovy a v neposlední řadě také z případné likvidace při jejich obnově a za poplatky za spojené s ekologickou likvidací), aby nedošlo k další zátěži nejen životního prostředí, ale také Vás a Vašich budoucích generací.

Úvodní stránka  |   Reference  |   Kontakty
Nulové a pasivní domy   |  Zásady návrhu a výstavby   |  Používané technologie   |  Nabídka služeb   |  Reference a kontakty

PORADENSKÉ CENTRUM NULOVÉHO DOMU s.r.o. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz