PORADENSKÉ CENTRUM NULOVÉHO DOMU s.r.o.
www.pcnd.cz
Motto: kvalitně, jednoduše a za normální cenu
úvodní stránka
napište nám
Vysvětlení pojmů nízkoenergetický, pasivní, nulový a aktivní dům Co je třeba vědět při návrhu a výstavbě nulových a pasivních budov Čím vybavit nulové a pasivní budovy – větrání, topení, atd. Kam zajít, zavolat, kdo mi poradí
Úvodní stránka
Telefon 724 293 911
Email info@stavodotace.cz

Nulové a pasivní domy

VYSVĚTLENÍ POJMŮ PŘI NAVRHOVÁNÍ PASIVNÍCH A NULOVÝCH BUDOV

Použitím naprosto jednoduchých principů a technologií se nejen šetří energie, ale také významně zvyšuje komfort bydlení. Je třeba zajistit vysokou tepelnou pohodu v domě v létě i v zimě a stálý přívod čerstvého vzduchu bez průvanu. Vše s jednoduchou obsluhou. Tepelná ztráta pasivního domu je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a elektrických spotřebičů Vám pohodlně vytopí celý dům po většinu roku. Docílením ideálu je energie nepotřebovat.

Nízkoenergetický dům
Nízkoenergetické domy se liší od “běžných” pouze zvýšenou tepelnou izolací stěn, střechy, podlahy a kvalitnějšími okny. Úspora provozních nákladů těchto domů se projeví snížením nákladů na vytápění o cca 20-25%.

Pasivní dům
Pasivní domy mají roční spotřebu tepla na vytápění menší než 20kWh/m2/rok. Výhody pasivního domu spočívají především v úspoře až 75% energií potřebných pro vytápění, větrání a ohřev teplé užitkové vody (vše do 60kWh/m2/rok celkové primární energie), s náklady na výstavbu prakticky stejnými jako u běžné novostavby. Je třeba precizně navrhnout a provést stavební detaily.

Nulový dům
Nulové domy obsahují navíc oproti pasivním domům také zařízení na produkci energie (fotovoltaický systém, kogenerační jednotku apod.), která jsou použita pro pokrytí vlastní spotřeby. Pokud jsou a) roční spotřeba energie na vstupu do budovy a b) vyprodukovaná energie alespoň vyrovnané, označuje se dům jako energeticky nulový.

Aktivní dům
Plusový dům (Aktivní dům) je takový, který více energie vyrobí pro potřeby dalších, než sám spotřebuje. Takto navržené domy by měly být schopny dlouhodobého provozu bez vnějších vstupů energií.

Pro srovnání běžný rodinný dům postavený v 90. letech 20. století má spotřebu okolo 200 kWh/m2 za rok. Novostavby stavěné dle platné legislativy by měly mít spotřebu do 150kWh/m2 za rok. Zatřídění domů dle energetické náročnosti se provádí podle potřeby tepla na vytápění za rok vztažené na 1 m2 vytápěné podlahové plochy a dále pak dle spotřeb primárních energií - velice zjednodušeně celková energie potřebná přímo ze zdroje (jako jsou elektrárny)


Další informace

- Nulové a pasivní domy (aktuálně prohlížíte)
- Zásady návrhu a výstavby
- Používané technologie
- Nabídka služeb
- Reference a kontakty


Související dokumenty

- Energetické náklady (PDF)

Úvodní stránka  |   Reference  |   Kontakty
Nulové a pasivní domy   |  Zásady návrhu a výstavby   |  Používané technologie   |  Nabídka služeb   |  Reference a kontakty

PORADENSKÉ CENTRUM NULOVÉHO DOMU s.r.o. | SEO webu sledují SEO nástroje.cz